Laatste update: 07/02/2017

Wij zijn er voor u

Het Centrum voor Medische Genetica (CMG) is een van de speerpunten van het UZ Brussel, het universitaire ziekenhuis dat verbonden is aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

Ons centrum is een van de acht in België waar aan erfelijkheidsonderzoek wordt gedaan.
Zie ook Onze partners.


Onze opdracht

Het CMG wil via de efficiënte werking van zijn kliniek een kwalitatief zorgprogramma aanbieden aan zijn patiënten. Onze kernwaarden daarbij zijn:

  • informatieverstrekking (van correcte en begrijpelijke informatie),
  • accurate diagnosestelling, en 
  • respectvolle begeleiding van de patiënt. 

In zijn laboratoria wil het CMG innoverend, hoogtechnologisch onderzoekswerk verrichten dat aan de hoogste kwaliteitsnormen voldoet, zowel in de toegepaste, diagnostische onderzoeksvormen als in het wetenschappelijk onderzoek.

Elk centrum dat gelieerd is aan een universiteit en universitair ziekenhuis vervult een educatieve opdracht. Om die waar te maken:
  • onderwijzen sommige artsen en stafleden aan de faculteit geneeskunde en farmacie van de VUB en aan Brusselse hogescholen,
  • begeleiden we studenten en stagiair(e)s uit diverse universitaire instellingen en faculteiten alsook hogescholen,
  • organiseren we seminaries, die toegankelijk zijn voor alle studie-, onderzoeks- en vakgenoten, 
  • houden we voor het brede publiek geregeld voordrachten, en
  • voorzien we voor onze patiënten informatieve activiteiten.

<top>