Laatste update: 17/05/2017

Wij zijn er voor u

Het Centrum voor Medische Genetica (CMG) is een van de speerpunten van het UZ Brussel, het universitaire ziekenhuis dat verbonden is aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

Ons centrum is een van de acht in België waar aan erfelijkheidsonderzoek wordt gedaan.
Zie ook Onze partners.


Voor onze professionelen

Voor professionelen heeft het CMG labo-expertise.

De kernactiviteit van de CMG-laboratoria ligt in het diagnostisch onderzoek.
Dat betekent dat we in opdracht van de CMG-artsen testen uitvoeren om tot een juiste diagnose te komen over de genetische aandoening waarvoor u op consultatie kwam.
  • Het labo Cytogenetica onderzoekt stalen van patiënten om tot een analyse van hun chromosomen te komen.
  • In het labo Moleculaire genetica (labo DNA) hebben moleculaire genetici als taak fouten op te sporen ter hoogte van de genen. 
  • In het labo Biochemische genetica onderzoeken we specifieke eiwitten die een rol spelen in de cellulaire afvalverwerking.

Niet alle stalen die onze labo's onderzoeken zijn trouwens rechtstreeks afkomstig van UZ-Brussel-patiënten. We behandelen ook stalen die ons van buitenaf bereiken, via andere onderzoekscentra of via doorverwijzende artsen of klinische laboratoria.

De onderzoeken kunnen gebeuren met het oog op:
  • een prenatale diagnose (van een baby in wording),
  • een pre-implantatiediagnose (van een embryo), of 
  • een postnatale diagnose bij kinderen of volwassenen.

<top>