Laatste update: 15/11/2016

Wegwijs voor patiënten


Praktische aspecten van de prenatale onderzoeken


Preconceptuele onderzoeken kunnen we ruim gezien tot de prenatale onderzoeken rekenen. Als je kinderwens hebt en er komt een monogene ziekte in je familie voor, raden we je ten stelligste aan:

 • om ons te consulteren vóór je zwanger wordt (vrouw én man), 
 • als je toch al zwanger zou zijn, ons meteen te contacteren. Je krijgt dan een afspraak in urgentie. Op basis van onze bevraging in die consultatie, zullen we uitmaken welke prenatale test mogelijk het meest aangewezen is.

In deze beide gevallen maak je dus een afspraak via het secretariaat genetica. Wij zorgen voor een parallelle afspraak met de dienst Gynaecologie van UZ Brussel voor het prenatale onderzoek.

Je hoeft voor geen van de besproken testen nuchter te zijn, ook niet voor de bloedafname

Bij prenatale onderzoeken – hetzij NIPT, hetzij één van de invasieve onderzoeken – zijn er twee mogelijkheden:
 • ofwel ben je eerst bij het CMG op consultatie geweest en zijn wij het die je doorverwijzen naar de dienst Verloskunde - Prenatale Geneeskunde van UZ Brussel.
  In dat geval contacteert het CMG zelf die UZ-Brusseldienst om een afspraak voor jou vast te leggen,
 • ofwel ben je doorverwezen door je gynaecoloog. Dan maak je zelf een afspraak met de dienst Verloskunde - Prenatale Geneeskunde van UZ Brussel (zie Contact).
  Zij zorgen er dan voor dat je een parallelle afspraak krijgt in het CMG voor een voorafgaande consultatie bij de CMG-arts. Op basis van dat consult kan het labo de nodige voorbereidingen treffen .
Voor de aflevering en/of bespreking van de resultaten bestaan verschillende mogelijkheden:
 • in geval van een NIPT met een gunstige uitkomst, krijg je het resultaat schriftelijk toegestuurd (met kopie voor je gynaecoloog), (foto nipt-resultaat)
 • indien de NIPT een afwijking heeft gedetecteerd, word je uitgenodigd op consultatie,
 • bij een invasief onderzoek en een laag risico, zullen we je telefonisch berichten over het resultaat, tenzij er een afwijking gedetecteerd zou zijn. In dat geval krijg je een afspraak voor bespreking op consultatie,
 • bij een invasief onderzoek en een hoog risico tot slot, bespreken we de resultaten altijd tijdens een consultatie. De afspraak voor die consultatie wordt meteen vastgelegd op de dag van het onderzoek.
 • De testen worden uitgevoerd in het laboratorium van het CMG.
 • Nadat het resultaat bekend is, nodigen we je uit voor een bespreking van de testresultaten met een klinisch geneticus van het CMG.
 • Voor die consultatie schrijf je je opnieuw in aan de balie van het Consultatiegebouw (gele zone C, niveau -1, route 744).
 • Belgische mutualiteitspatiënten krijgen prenatale consultaties en testen terugbetaald, op het remgeld na.
 • Voor niet-mutualiteitsgerechtigde en buitenlandse patiënten wordt de volledige kostprijs aangerekend.

Zie Tarieven en tussenkomst RIZIV voor de kost van de meest voorkomende testen en onderzoeken - en van de remgelden.