Laatste update: 23/05/2017

Voortraject

PGD richt zich specifiek tot mensen met kinderwens.
Het gaat om wensouders – al dan niet met een fertiliteitsprobleem – die een verhoogd risico hebben om een genetische afwijking door te geven aan hun kinderen.
Ook wensouders die als gevolg van een genetisch probleem verminderd vruchtbaar of onvruchtbaar zijn, behoren tot de doelgroep van PGD.


Contacteer de PGD-coördinator

Wil je op consultatie komen met het oog op een eventuele PGD- behandeling, dan stuur je best een mail naar pgd@uzbrussel.be. Daarmee kom je terecht bij de PGD–coördinator.

  • In de mail vermeld je jullie beider volledige naam, jullie beider geboortedata en adres(sen) en geef je een korte beschrijving van de aandoening en je medische voorgeschiedenis.
  • Als je over genetische rapporten beschikt, bezorg ons dan meteen kopieën daarvan, via mail of fax.
  • Van buitenlandse paren ontvangen we graag een kopie van jullie beider paspoort.

Zodra we over voldoende gegevens beschikken, nodigen we jullie uit in de PGD-kliniek.