Laatste update: 15/05/2017

PGD: wat, waarom en voor wie?

Als je kinderwens hebt en tegelijk een genetisch probleem, kan je in het UZ Brussel terecht voor een bijzondere behandeling: PGD of pre-implantatie genetische diagnose.

PGD houdt in dat embryo’s verkregen via in-vitrofertilisatie (IVF), eerst genetisch worden onderzocht en dan pas in de baarmoeder ‘teruggeplaatst’. 

PGD-expertise in UZ Brussel

De eerste PGD werd in 1990 in Groot-Brittannië uitgevoerd. Sindsdien wordt de techniek in gespecialiseerde centra wereldwijd toegepast. Sinds 1993 gebeurt dat ook in het UZ Brussel.
Onze PGD-kliniek is intussen uitgegroeid tot een van de meest toonaangevende in Europa.

Ook wat betreft het wetenschappelijk onderzoek naar kinderen geboren uit een PGD-behandeling staat het UZ Brussel aan de absolute top: als een van de weinige centra ter wereld hebben wij consequent alle baby’s opgevolgd die wij via deze behandeling op de wereld hebben helpen zetten. Voor de PGD-kliniek maakt deze postnatale follow-up onlosmakelijk deel uit van de behandeling.


Veiligheid

Bij PGD verwijderen we voorzichtig één en soms twee of zelfs meer cellen uit een acht- of meercellig embryo. Het embryo blijft na de ingreep in de regel ongeschonden en ontwikkelt zich normaal verder.

Tot 2013 zijn er wereldwijd bij benadering 20.000 tot 30.000 kinderen geboren na IVF/ICSI gecombineerd met PGD.

  • Uit de postnatale opvolging van de eerste 1.000 baby’s die aan het UZ Brussel geboren zijn na een PGD-behandeling, blijkt dat bij de geboorte de grote meerderheid gezond is. In de regel zijn ze ten minste even gezond als baby’s geboren na een ‘gewone’ IVF, al dan niet met ICSI.
    Van deze baby’s hebben we er in het CMG driehonderd gezien op tweejarige leeftijd. In vergelijking met evenveel ICSI-baby’s en baby’s geboren na natuurlijke conceptie zijn ze even gezond en vertonen ze een vergelijkbare ontwikkeling.
  • Gegevens uit het PGD-consortium van ESHRE bevestigen dat de gezondheid van pasgeboren PGD-kinderen vergelijkbaar is met die van ICSI- en IVF-kinderen. De uitvoering van een embryobiopsie blijkt dus geen verhoogd risico op misvormingen met zich mee te brengen.

 

Verdere follow-upstudies blijven echter nodig, zeker op lange termijn. Aan alle paren die zwanger worden via een PGD-behandeling wordt dan ook gevraagd om met hun baby(‘s) deel te nemen aan het follow-upprogramma van het CMG.