Laatste update: 15/05/2017

PGD: wat, waarom en voor wie?

Als je kinderwens hebt en tegelijk een genetisch probleem, kan je in het UZ Brussel terecht voor een bijzondere behandeling: PGD of pre-implantatie genetische diagnose.

PGD houdt in dat embryo’s verkregen via in-vitrofertilisatie (IVF), eerst genetisch worden onderzocht en dan pas in de baarmoeder ‘teruggeplaatst’. 

PGD-expertise in UZ Brussel

De eerste PGD werd in 1990 in Groot-Brittannië uitgevoerd. Sindsdien wordt de techniek in gespecialiseerde centra wereldwijd toegepast. Sinds 1993 gebeurt dat ook in het UZ Brussel.
Onze PGD-kliniek is intussen uitgegroeid tot een van de meest toonaangevende in Europa.

Ook wat betreft het wetenschappelijk onderzoek naar kinderen geboren uit een PGD-behandeling staat het UZ Brussel aan de absolute top: als een van de weinige centra ter wereld hebben wij consequent alle baby’s opgevolgd die wij via deze behandeling op de wereld hebben helpen zetten. Voor de PGD-kliniek maakt deze postnatale follow-up onlosmakelijk deel uit van de behandeling.


Betrouwbaarheid

PGD is een zeer betrouwbare diagnosetechniek, met een minimaal risico op valse diagnose.
Je kan een controlediagnose laten uitvoeren via een prenatale test (vlokkentest of vruchtwaterpunctie) tijdens uw zwangerschap. Tegelijk kunnen wij met nog meer zekerheid bepalen of de foetus de onderzochte aandoening al dan niet heeft. Op dat ogenblik kunnen we ook eventuele andere problemen opsporen, zoals bv. het syndroom van Down.
Jammer genoeg houdt een invasief prenataal onderzoek ook een klein risico in (een half tot één procent) op een miskraam.

Daarnaast biedt de dienst medische genetica van het UZ Brussel in vele, maar niet in alle gevallen, de mogelijkheid om na de geboorte van de baby een controlediagnose te laten uitvoeren.