Laatste update: 29/06/2017

Ondersteunende diensten

Wilt u als professioneel weten hoe u een staalaanvraag moet indienen en wat de specifieke vereisten zijn voor elke test?
Zie Wegwijs voor professionelen.
Voor meer informatie daarover kunt u ook telefonisch terecht bij het laboscretariaat


Kwaliteit

Kwaliteit en bioveiligheid zijn van groot belang bij onze dienstverlening, vandaar het bestaan van een afdeling 'kwaliteitszorg'. Die overkoepelt het geheel aan activiteiten die het CMG ontwikkelt om de kwaliteit van haar patiëntenzorg te onderzoeken, te waarborgen, te verbeteren en openbaar te maken.

De kwaliteitsmanager

De CMG-kwaliteitsfunctionaris werkt voor de totaliteit van alle CMG-afdelingen: zowel de labodiensten als de artsen en hun team. Hij staat in voor de implementatie, het onderhoud en de optimalisering van een kwaliteitssysteem met sterk gestandaardiseerde en efficiënte werkprocessen. Met het oog daarop werd in 2011 voor de laboratoria via BELAC de kwaliteitsnorm ISO 15189 behaald, en sindsdien uitgebreid tot meer dan 80% van onze laboanalyses. Intussen wordt ook binnen onze CMG kliniek en binnen het volledige UZ Brussel de kwalitatieve zorg verder geoptimaliseerd volgens JCI normen.
Daarnaast is de kwaliteitsfunctionaris verantwoordelijk voor de bioveiligheid in onze labo's. In 2009 werden die trouwens volledig gerenoveerd en van alle nodige technologieën voorzien om de bioveiligheid te waarborgen.

<top>