Laatste update: 20/03/2016

Onze partners

Genetisch onderzoek overkoepelt verschillende takken in de geneeskunde.
Onze genetica-experten werken dan ook vaak samen met andere medische specialisten: kinderneurologen, psychologen, logopedisten, kinesitherapeuten, chirurgen, etc.
Ook interdisciplinair overleg – met medische partners van binnen en buiten het UZ Brussel – maakt deel uit van onze courante werking.


Partners buiten UZ Brussel

Het CMG werkt samen met tal van organisaties, zowel voor wetenschappelijke doeleinden als op het vlak van patiëntzorg. Zo overleggen CMG-medewerkers op regelmatige basis met collega's uit andere Belgische centra.


Het UZ Brussel heeft ook een samenwerkingsverband met een aantal perifere ziekenhuizen.  
In het merendeel van deze ziekenhuizen organiseren we ook genetische consultaties (zie het consultatieschema).
Anderzijds voeren we voor dit netwerk van samenwerkende ziekenhuizen genetische labo-analyses in onderaanneming uit.

ASZ (Aalst)
AZ Sint-Jan Portael (Vilvoorde)
Brugmann ziekenhuis (Brussel)
Sint Jozef kliniek campus Bornem & campus Willebroek
Sint Maria Ziekenhuis

ZNA Middelheim (Antwerpen)

Het CMG behoort met zijn eigen onderzoeksdomeinen tot de onderzoeksgroep Reproductie en Genetica (REGE) en de onderzoekscluster Reproductie, Genetica en Regeneratieve Geneeskunde (RGRG) van de Vrije Unversiteit Brussel.

Daarnaast werkt het CMG ook heel nauw samen met zijn franstalige zusteruniversiteit, de ULB. Specifieke samenwerkingsverbanden werden uitgebouwd voor genoom-wijde genetische analyses (via BRIGHTcore) en de daarbij horende data-analyse (via IB2). Bijkomend zijn er ook projectmatige samenwerkingen tussen alle Brusselse universitaire ziekenhuizen UZ Brussel, hôpital Erasme en Institut De Duve.

REGE
VUB
BRIGHTcore
IB²
ULB - hôpital Erasme
UCL Institut De Duve


<top>
CME Leuven – Centrum voor Menselijke Erfelijkheid, Leuven
CMG Antwerpen – Centrum voor Medische Genetica, Antwerpen
CMGG – Centrum voor Medische Genetica, Gent
CHU de Liège – Center for Human Genetics, Liège
IPG – Institut de pathologie et de génétique, Gosselies
UCL – Centre de Génétique Médicale, UCL Brussel
ULB – Centre de Génétique Humaine, ULB – Brussel

<top>

De BeSHG, de Belgian Society of Human Genetics vertegenwoordigt alle wetenschappelijke onderzoekers en artsen die in België actief zijn op het gebied van de menselijke genetica. Deze vereniging organiseert geregeld opleidingen en meetings, waar voornamelijk genetica-experten uit België aan deelnemen en waarop internationale sprekers worden uitgenodigd. Omgekeerd fungeert de BeSHG (of leden ervan) op buitenlandse congressen en seminaries als vertegenwoordiger voor ons land.

Het CMG is actief:
 • in het BeSHG-bestuur, 
 • in de werkgroep BELCOCYT (voor cytogenetici)
 • in de werkgroep BELMOLGEN (voor moleculaire genetici), en
 • in de werkgroep dysmorfologie
 • in de werkgroep genetische counselors
 • in de werkgroep erkenningen
 • in de werkgroep laboratoriumtechnologen
 • in de werkgroep interuniversitaire opleiding
 • in het prenataal consortium

<top>
Het CMG zetelt in de College voor Medische Genetica.
Dat college heeft een dubbele functie:
 • als overlegplatform waar de verschillende Belgische centra voor genetica hun organisatie op elkaar proberen af te stemmen, en
 • als adviserend orgaan voor de bevoegde minister.
  Zo ijvert het College onder andere voor de erkenning van de verschillende specialiteiten in genetica en voor een verbetering van het systeem van terugbetaling voor uitkeringsgerechtigde patiënten.

<top>