Laatste update: 05/02/2016

Seminaries: tba


Via onze seminaries willen we onze kennis en ervaring delen met collega’s uit de medische en paramedische sector.
Elk seminarie behandelt een specifiek thema en wordt gegeven door een CMG-medewerker (arts, onderzoeker of labotechnicus) of door een genodigde spreker.
Ze zijn gratis en toegankelijk voor alle professionelen.

Als u zich wil inschrijven en u bent arts, hou dan uw riziv-nummer bij de hand.
Inschrijven: zie hieronder.


Inschrijven


Titel: *


Voornaam: *


Naam: *


Instelling:


Functie: *


Riziv:

(verplicht in te vullen door artsen)

Straat en nr.: **Postcode: **Gemeente: **


Land: **


E-mail: *


Telefoonnummer:
Velden aangeduid met * zijn verplicht in te vullen.

Als u een attest nodig heeft voor accreditatie, moeten ook de velden gemarkeerd met een ** ingevuld zijn. Als dat niet zo is, kunnen we ook geen correct attest bezorgen.