Laatste update: 16/05/2017

Soorten consultaties

  
In de medische genetica maken we onderscheiden tussen twee cruciale fasen in een mensenleven:

  • prenataal: voor de geboorte, en
  • postnataal: na de geboorte.

In het eerste geval onderzoeken we:In een postnatale consultatie zien we een patiënt als baby, kind, jongere of volwassene.

Zie ook Prenataal Praktisch en Consultatieschema.


Preconceptuele consultatie

Als je graag zwanger wil worden, maar je maakt je zorgen over je genetische bagage, dan kan je in het CMG terecht voor een zogeheten preconceptuele raadpleging. Je consulteert ons vóór de conceptie, m.a.w. vóór je probeert zwanger te worden.

  • Zeker als er in je familie een (vermoeden van) genetische aandoening bestaat, is het belangrijk dat je ons van tevoren consulteert. Met de technieken en onderzoeken van vandaag kunnen we je veel beter helpen om een gezonde baby op de wereld te zetten. Daardoor kan je bv. een eventuele abortus vermijden waartoe je mogelijk zou beslissen als een prenataal onderzoek zou uitwijzen dat je baby de aandoening geërfd heeft.
  • Ook als je al meer dan eens zwanger bent geweest, maar je zwangerschap telkens uitliep op een miskraam, kan een preconceptuele consultatie aangewezen zijn (zie ook Onderzoek van miskraamweefsel).
    Als zich tijdens de celdeling en ontwikkeling van de foetus genetische fouten voordoen en de vrucht daardoor niet levensvatbaar is, zal het lichaam ze afstoten. Herhaald miskraam kan dus wijzen op het bestaan van een genetische aandoening.
    Voor vrouwen die al herhaaldelijk een miskraam hebben gehad, bestaat binnen UZ Brussel ook een specifiek zorgtraject. In de miskraamkliniek word je bij kinderwens begeleid door een gespecialiseerd zorgteam. Samen met wetenschappelijke onderzoekers bekijken zij jouw situatie vanuit een breder perspectief want er bestaan natuurlijk nog andere dan genetische oorzaken voor een herhaald miskraam.